Osebna izkaznica podjetja

 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAUPANJE
LEOPOLD OREŠNIK S.P.
DOLENJA VAS 85
3312 PREBOLD, SPLETNA STRAN: WWW.ZAU.SI

DAVČNA ŠTEVILKA: 54419948
MATIČNA ŠTEVILKA POSLOVNEGA SUBJEKTA: 1864190
GLAVNA DEJAVNOST POSLOVNEGA SUBJEKTA PO STANDARDNI KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI: 93.050
PRIGLASITEV ZAČETKA POSLOVANJA: 5. 12. 2003
OPRAVILNA ŠTEVILKA ZAČETKA POSLOVANJA: 62-2122/03

IME IN PRIIMEK PODJETNIKA, DŠ IN NJEGOVE PREBIVALIŠČE (ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ IN POŠTA) :
LEOPOLD OREŠNIK
DOLENJA VAS 85
3312 PREBOLD
DŠ: 54419948

NAVEDBA DEJAVNOSTI V SKLADU S STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNOSTI, KI JO KOT PODJETNIK OPRAVLJAM: 93.050, ŽENITNO POSREDOVANJE

SKRAJŠANA FIRMA (VSEBUJE VSAJ IME, PRIIMEK IN OZNAČBO s.p.) :
LEOPOLD OREŠNIK S.P.
DOLENJA VAS 85
3312 PREBOLD

TRANSAKCIJSKI RAČUN, ODPRT PRI DELAVSKI HRANILNICI D.D. LJUBLJANA:
SI56-61000-0010778696
BIC KODA: HDELSI22